Trường Anh ngữ Help

Trường Anh ngữ Help English chính thức đi vào hoạt động năm 1996 với hai học xá tọa lạc tại Thành phố Baguio: Help Martin và Help Long Long

Đến năm 2011, trường mở thêm một học xá tại Thành phố Clark: Help Clark

 

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress