Hình ảnh Trường Anh ngữ CIP – Clark, Philippines

Back to Bài viết

Hình ảnh Trường Anh ngữ CIP – Clark, Philippines

Một số hình ảnh về Trường Anh ngữ CIP, trong đó có các hình ảnh về cơ sở vật chất của trường, ký túc xá, các hoạt động từ thiện cũng như về học viên đang theo học tại đây

 

Hình ảnh Trường Anh ngữ CIP – Clark, Philippines
Đánh giá

Share this post

Back to Bài viết
Loading...
Facebook Messenger for Wordpress