Với phương châm giảng dạy dựa trên môi trường chủ động học tập của học viên, tự hào về quá trình đào tạo mang tính hệ thống hóa và chuyên môn hóa. CIA sẽ cùng sát cánh giúp các bạn học viên chinh phục giấc mơ Tiếng Anh của mình.

Phát triển dựa trên những phương châm đó, trường Anh ngữ CIA đã vinh dự được công nhận bởi Chính phủ Philippines; được cấp giấy phép của sở Di trú về học tập đặc biệt đối với sinh viên nước ngoài nhập cảnh bằng Visa du lịch (SSP) và được cấp giấy phép của Cơ quan Giáo dục và Phát triển kỹ năng (TESDA) .

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress